Supervision og egenterapi

Har du brug for supervision og egenterapi, så hjælper jeg gerne. Jeg tilbyder supervision til såvel studerende som faguddannede, der arbejder med klienter, studerende eller elever, og egenterapi for psykoterapistuderende.

 

Hvad er en god supervision?

Når vi har haft en god supervisionstime, betyder det, at vi har fået talt om den klient, familie eller gruppe, du arbejder med. Både om din konkrete relation til personen/gruppen og om, hvad der sker inden i dig selv, når du udfører dit arbejde.

Det kan være betydningsfuldt for klienten, familien eller gruppen, men lige så vigtigt er det for din egen arbejdsglæde med klienten, familien eller gruppen at få medbelyst

  • den måde, du selv fungerer på i den professionelle situation
  • og den måde klientarbejdet spiller sammen med dine egne erfaringer på

Der vil være mulighed for at arbejde systematisk med at videreudvikle bestemte psykologiske og terapeutiske færdigheder, som for eksempel strukturering, feedback til klienten, familien eller gruppen om dennes adfærd, eller vi kan arbejde videre med fænomenologisk udspørgning.

 

Supervision i forbindelse med egen adfærd og forhold til kolleger

Supervision kan også handle om dit forhold til gode eller mindre gode kollegaer, chefer og samarbejdspartnere. Og den kan handle om dig selv og din faglige identitet. Jo mere bevidst du er om din egen adfærd, jo lettere vil det være at være i relation til andre.

 

Egenterapi / personlig terapi

Alle terapeuter eller studerende terapeuter anbefales at gå i egenterapi eller personlig terapi for at få et bedre kendskab til sig selv. Når du som terapeut forstår dig selv godt, har du de bedste forudsætninger for at forstå andre personer og det, der sker i relationen til dig. På samme måde bliver din kommunikationsstil også tydeliggjort.

Egenterapi kan foretages på et hvilket som helst tidspunkt i ens karriere.