Min baggrund

Uddannelse

2014: Eksamineret Psykoterapeut ved Institut for psykoterapi I Aarhus.

Uddannelsen er en 4- årig uddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi. Oplevelsesorienteret psykoterapi henviser til arbejdet med her og nu problematikker. Det betyder ligeledes, at der arbejdes med mønstre, der hæmmer trivsel og tilgangen er ikke, jeg ved bedst, men at støtte den enkelte, parret eller familien med at kommunikere, opdage negative mønstre samt anerkende ressourcer. Dvs. der arbejdes også forebyggende. Den teoretiske referenceramme er først og fremmest fænomenologisk- eksistentiel tilgang, men der arbejdes også ud fra bl.a. gestaltterapi.

2005: Kandidatoverbygningen cand. cur. ved Aarhus Universitet.

Kvalitativt speciale omhandlende traditionelt forstået uhensigtsmæssige handlemønstre som selvskadende adfærd og alkoholmisbrug, hvor omsorgsgiver møder patient med en forståelse for at adfærden er en mestringsstrategi med en vis opretholdelsesdrift.

2001: Suppleringsuddannelsen i sygepleje ved Aarhus Universitet.
1998: Sygeplejerske: Bachelorgrad I sygepleje ved Sygeplejerskeuddannelsen i Herlev.

 

Ansættelser samt konsulentarbejde

2018-: Beskikket censor ved sygeplejerskeuddannelsen
Siden 2007: har jeg været fastansat som lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen. Jeg er stadig tilknyttet som ekstern underviser og som vejleder og censor ved eksaminationer.
2015-2016: Tilknyttet som psykoterapeutisk konsulent i lægeklinik.
2015: Beskikket som censor til Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje.
2013: Gæsteunderviser i psykiatrisk sygepleje på sygeplejerskeuddannelsen i Ohio, USA.
2006: Udviklingssygeplejerske i Socialpsykiatrien.
2005: Sygeplejerske på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling.
2004: Klinisk vejleder af sygeplejerstuderende samt sygeplejerske på gynækologisk afdeling.
1998-2000: Sygeplejerske på voksent åbent og lukket psykiatrisk afsnit.

 

Publiceringer og udviklingsprojekter

2016-2018: Jeg er ved at skrive en videnskabelig artikel om utydelige eller ubevidste ressourcer hos ”sårbare” studerende.
2009-2017: Project Nursing Europe: Et 10 ugers internationalt modul, der afholdes på skandinaviske sygeplejeskoler.
2013-2017: Projekt om sårbare studerende på sygeplejerskeuddannelsen. Sårbare sygeplejerskestuderende tilbydes psykoterapeutiske samtaler i et forløb af undertegnende. De studerende har problematikker som angst, depressive tilstande, initiativløshed, ensomhed, manglende selvværd og eller selvtillid mm.

 

Kurser

2016: Præ ph.d. kursus.
2014: Præ ph.d. kursus i informationskompetencesøgning.
2013: Præ- master kursus i informationskompetencesøgning.
2011: Lektor godkendt.
2007-2010: Deltagelse i engelsk kurser i relation til undervisning på engelsk af internationale studerende i undervisningen.
2006 – 2007: B.A. kursus i filosofi ved Aarhus Universitet.
2006 – Kursus: Selvskadende adfærd -dynamik og behandling (af Bo Møhl).
Dét siger mine klienter

“Du er god til at koge problemerne ned, finde ting i mig, som kan bruges som en force, og så kommer løsningerne.”

“Terapien har gjort, at jeg kan begynde at se nogle af de negative mønstre, jeg har været låst fast i, og hvad de har gjort ved mig.”

“Du er meget kreativ i processen. Jeg bliver mere og mere bevidst, det er som at vågne.”

“Jeg har sgu’ helt ændret mig som menneske, jeg er begyndt at træde i karakter og passe på mig.”

“Du er meget lyttende, og det giver en følelse af at blive forstået, det giver en lyst til at fortælle sandheden, uanset hvad den måtte indeholde. Du prøver at forstå og dømmer aldrig.”