Parterapi

Parterapi kan være en god løsning, hvis du oplever udfordringer i parforholdet, eller I måske har svært ved at bryde ud af vanernes magt? Det sker for rigtig mange mennesker, og når det sker, kan det være svært at tale med familie eller venner om. Det er typisk meget følsomt at tale om, og det kan hurtigt føles for privat.

Måske kan det være en lettelse at tale med en udenforstående terapeut som jeg, der ikke kender jer og ved, hvordan I normalt er, når I er sammen.

 

Som parterapeut har jeg fokus på at støtte jer og hjælpe jer med:

  • At sætte ord på emner og følelser, som det er svært for jer at udtrykke
  • At kommunikere mere åbent og direkte, så I bedre kan se og høre hinanden
  • At transformere bebrejdelser til klare budskaber om egne ønsker og behov
  • At håndtere konflikter, så der ikke i situationen bliver en taber og en vinder

 

Overvejer du eller din partner skilsmisse, kan parterapi hjælpe med:

  • At finde ud af, om I kan bearbejde gamle og aktuelle problematikker
  • At få mærket godt efter, om I har lyst, vilje og mod til at forsøge at genetablere kærligheden og respekten ml. jer
  • Hvis I beslutter skilsmisse, at skilsmissen sker med respekt for hinanden og evt. jeres børn.

 

Udfordringer i en sammenbragt familie er typisk de samme som i en traditionel kernefamilie, men også indimellem nogle ekstra:

  • Har I en primær og en sekundær familie, og kan I få skabt én familie, eller må I leve med kompromisser?
  • Er der problematikker fra tidligere familier, der fylder i jeres nye familie? (fx Statsforvaltningen, jalousi, skyldfølelser m.m.)
  • Hvordan er jeres følelser i forhold til hinandens børn?

 

I hele terapisessionen er jeg en engageret, fordomsfri og upartisk medspiller, som gerne vil bidrage til, at I begge får reflekteret over nogle ting og finder ud af, hvad der har betydning for jer.