Studiehjælp og opgavevejledning

Har du brug for studiehjælp og opgavevejledning i forbindelse med dit studie eller en konkret opgave? Så kan jeg hjælpe. Jeg tilbyder vejledningshjælp til studerende på både bachelor- og diplomniveau, samt elever og til studerende på folkeskole- og gymnasieniveau.

Når du skal skrive en opgave, er det ikke faget, der er afgørende, men derimod metoden. Igennem 10 år har jeg været ansat som lektor ved sygeplejerskeuddannelsen, og jeg har derfor  stor erfaring med at vejlede i hele processen – både i forhold til almindelig studieopgaver og eksamensopgaver.

Jeg er ligeledes beskikket censor ved sygeplejerskeuddannelsen og psykiatriuddannelsen, og har således afholdt mange eksamener gennem tiden.

 

Få studiehjælp og opgavevejledning til

  • At læse og forstå kriterierne i en opgave
  • At forstå begreber og indhold i en problemstilling
  • At skrive problemformulering, metodeafsnit, analyse, diskussion og perspektivering
  • At arbejde struktureret og overholde deadlines
  • At skrive læsevenligt og eventuelt læse tekst eller tekstdele igennem
  • At styre din eksamensangst

Du kan til hver en tid sende dit materiale forinden selve vejledningen, hvis du vil. Dog mod et ekstra tillæg, hvis jeg skal læse meget materiale igennem. Og ønsker du det, kan vi også altid arrangere telefonisk vejledning eller vejledning over e-mail. Det bestemmer du.