Depression

Depression er en længerevarende tilstand af bl.a. uforklarlig nedtrykthed, overvældende træthed, håbløshed og meningsløshed. En depression kan komme snigende over nogle uger eller måneder. Fysiske smerter, konstant hovedpine, spændinger, manglende sexlyst og søvnløshed kan være de første tegn på en begyndende depression.

Det kan være vanskeligt at skelne mellem stress og depression, men en tydelig forskel er, at når man fjerner sig fra det miljø, der stresser en, vil mange opleve en umiddelbar lettelse, hvilket ikke på samme måde ses ved en depression.
Nogle oplever at kunne forklare, hvorfor de har en depression, fx at der ligger sygdom, sorg, skilsmisse eller andet til grund herfor. Andre oplever, at depressionen dukkede op uden nogen egentlig grund.

Udbrændthed kan under bestemte forhold blive en følgevirkning af langvarig stress. Udbrændthed er ikke en egentlig diagnose, men ligner på mange måder depression. Ved udbrændthed sker der en følelsesmæssig udmattelse. Man bliver uengageret i personrelationer og føler, at de mennesker eller opgaver, man møder, tapper en for energi.
Der kan også være personlighedsændring, hvor man får mere negative holdninger og bliver mere ligeglad med det hele.
Nogle mennesker får diagnosen depression hos lægen, og andre oplever sig depressive. Nogle mennesker får antidepressiv medicin, mens andre ikke ønsker det. Uanset hvad, kan samtaleterapi være vigtig, da der hos nogle mennesker med depression, fx gemmer sig mønstre og vaner, der kan være medvirkende årsager til den depressive tilstand.

Hos lægen får man sommetider en depressionstest ved mistanke om depression. Mange læger anvender den anerkendte Goldberg depressionstest.

Testen kan tages her